Mattis Täljer en Slev

Demonstration av hur jag täljer en sked med knivarna av en träbit som grovt formats med en yxa.

Hur jag Yxar en Ätsked

Propert Slipad Kniv